Aktuelle saker / Nyheter

Info 21.01.2019

21.01.2019 09:46
Romerike Biogassanlegg stopper luktbehandlingen, RTO, i tre timer fra kl 10.00 fo...
>>

Juleinfo fra RBA

20.12.2018 12:19
Vi fra Biogassanlegget takker for tålmodighet dere naboer har utvist. Det meste a...
>>

Renovasjon, henting i julen

20.12.2018 09:04
Julaften: Kjøres som normalt, mandagsrute, partalluke 3. juledag, 27. desember: K...
>>

Info 12. okt. fra Biogassanlegget

12.10.2018 13:28
Vi har hatt noe luktutslipp knyttet til luktreduksjonsanlegget slik vi informerte...
>>
Velkommen til Esval Miljøpark KF
Esval ligger i Nes kommune, ca 5 km vest for Vormsund og ca 5 mil nord for Oslo.

Esval ligger i et jordbruksområde og i den kommunen i Norge som produserer mest korn. Nes kommune har 20 000 innbyggere og er Akershus nest største kommune i utstrekning.

Esval ble påbegynt som et avfallsdeponi i 1972 og er i aller høyeste grad en levende arbeidsplass. Vi er i stadig endring ettersom kravene til miljø, gjenvinning og sortering endres.
Åpningstider:
Gjenvinningsstasjonen
Mandag-fredag: 07.00 - 15.00
Torsdag: 07.00 - 19.00

Vekta
Mandag-fredag: 07.00-14.45

Alle offentlige fri- og helligdager: Stengt
Finn Esval på kartet! Klikk her!
Veiatlas.no