Aktuelle saker / Nyheter

Kurs i kompostering av matavfall

Arrangør: Esval Miljøpark i samarbeid med Nes hagelag. Første kurskveld (hovedsam...
Les mer

Info 28.02.2019

Romerike Biogassanlegg: Pga av ett havari på luftbehandlingsanlegg på en lagertan...
Les mer

Info 19.02.2019

Romerike Biogassanlegg Pga driftsproblemer med et luftbehandlingsanlegg på en lag...
Les mer
Velkommen til Esval Miljøpark KF
Esval ligger i Nes kommune, ca 5 km vest for Vormsund og ca 5 mil nord for Oslo.

Esval ligger i et jordbruksområde og i den kommunen i Norge som produserer mest korn. Nes kommune har 20 000 innbyggere og er Akershus nest største kommune i utstrekning.

Esval ble påbegynt som et avfallsdeponi i 1972 og er i aller høyeste grad en levende arbeidsplass. Vi er i stadig endring ettersom kravene til miljø, gjenvinning og sortering endres.
Åpningstider:
Gjenvinningsstasjonen
Mandag-fredag: 07.00 - 15.00
Torsdag: 07.00 - 19.00
Lørdag: 09.00-14.00 (fram til 23. juni)

Vekta
Mandag-fredag: 07.00-14.45

Alle offentlige fri- og helligdager: Stengt
Finn Esval på kartet! Klikk her!
Veiatlas.no