Aktuelle saker / Nyheter

RBA informerer 29. mai

Vedlikehold av RTO ved Romerike Biogassanlegg ble ferdig 28.5.19. Vi beklager eve...
Les mer

RBA gjennomfører

vedlikehold på RTO i to dager med start mandag 27.05.19. Arbeidet kan medføre økt...
Les mer

RBA informerer 19. mai

På grunn av maskinhavari kan lukt forekomme til vi har identifisert og reparert f...
Les mer
Velkommen til Esval Miljøpark KF
Esval ligger i Nes kommune, ca 5 km vest for Vormsund og ca 5 mil nord for Oslo.

Esval ligger i et jordbruksområde og i den kommunen i Norge som produserer mest korn. Nes kommune har 20 000 innbyggere og er Akershus nest største kommune i utstrekning.

Esval ble påbegynt som et avfallsdeponi i 1972 og er i aller høyeste grad en levende arbeidsplass. Vi er i stadig endring ettersom kravene til miljø, gjenvinning og sortering endres.
Åpningstider:
Gjenvinningsstasjonen
Mandag-fredag: 07.00 - 15.00
Torsdag: 07.00 - 19.00
Lørdag: 09.00-14.00 (fram til 23. juni)
Pinseaften stengt!

Vekta
Mandag-fredag: 07.00-14.45

Alle offentlige fri- og helligdager: Stengt
Finn Esval på kartet! Klikk her!
Veiatlas.no