Informasjon Romerike Biogassanlegg

Nå er det innspurten i julestria for oss alle. Etter mitt syn har julen mange kvaliteter med forventninger, sammenkomster, tid og kos. På mange måter gjør vi oss ferdige med året som har vært, og vi sørger for at alt er i orden slik at et nytt år kan komme. Overføringen av disse refleksjonene til anlegget vårt er slående. Det er mye som skal gjøres før jul. Vi er ikke på langt nær i mål enda, men vi tenker at vi klarer å bli ferdige i år også. Et mål på at vi er ferdige til jul er at dere ikke skal sjeneres av lukt fra anlegget vårt. For å klare det har vi nå lykkes med å erstatte svovel slik at salpeter nå benyttes i anlegget. Videre er nesten all svovel ute av prosessanlegget, og vi har rikelig med jernklorid som vi vil benytte for å minimalisere lukt fra svovelrester. Salpetersyren vil i tillegg virke positivt ved mulige feil på gassoppgraderingssystemet (RTO). Dette har vært en gjenganger på luktproblemer, noe vi nå vil oppleve at gir lite eller ubetydelig luktmengde når feil oppstår. Virkningene av tiltakene vil komme raskt, derfor forventer vi at dere skal ha en julefeiring der dere slipper å sjeneres av lukt fra anlegget vårt.

1. I beboermøte 6 desember ble det stilt spørsmål til hvilke gasser som slippes ut av anlegget og om de er farlige. Vi lovet å komme med eksakt svar på dette spørsmålet, og jeg gjengir stoffene her;
Fra prosessanlegget i normal drift når alt fungerer slippes det ut CO2(carbondioksyd), SO2(svoveldioksyd), NO2(nitrogenoksyd) og vanndamp. Alle gasser fra gassoppgraderingen er brent ved 1000 C eller gasser fra prosessanlegget er ledet igjennom vannscrubber og barkfilter som filtrere vekk svovelgasser (de som lukter).

2. Fra prosessanlegget i normal drift når noe går riktig galt slippes det ut CO2 (carbondioksyd fra biogass), H2S(Hydrogensulfid), CH4(metan), og NOx (nitrøse gasser). Ingen gasser fra gassoppgraderingen er brent ved 1000 C, men svovelgasser fra prosessanlegget blir behandlet i vannscrubber og barkfilter som over.

3. Lagertanker
Utslipp av CO2(carbondioksyd), CO(carbonmonoksyd), NOx(nitrøse gasser), H2S(Hydrogensulfid) og ulike andre svovelgasser (det er svovelgasser og H2S som gir lukt). Alle utslipp av de ulike gassene er lave, men de lukter ved små konsentrasjoner (1-5 ppm). Det er her vi gjør de største endringene i prosessen for å redusere lukt.

I de mengder vi slipper ut, og den fortynningen som skjer i lufta vil ikke utslippene være til fare for liv og helse. Det er imidlertid flere av gassene som er farlige å innånde dersom vi får konsentrasjoner direkte i åndedrettssystemet. Det er altså ikke farlige utslipp for dere her og nå, men mange av gassene bidrar til den globale oppvarmingen. Vi vet ikke hvor store konsekvenser det kan påføre livet på kloden og derfor ønsker vi å bli sett som en bidragsyter for å redusere utslipp. I år produserer vi drivstoff som erstatter 1 million liter diesel fra matavfallet, og vi bidrar på flere produksjonsområder til klimareduksjon. I dette perspektivet er luktutslippene våre små, men de er for oss og dere uakseptable. Oppstår det situasjoner dere ønsker svar på kan dere benytte dere av vakttelefonen vår Tlf 918 91 830

Vi tror dere kan møte en jul der lukt skal være til lite eller ingen sjenanse. Det er det store juleønsket vårt som vi ønsker å overbringe til dere.

Med ønske om en god jul

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Esval Nærmiljøprosjekt
Romerike Biogassanlegg
Energigjenvinningsetaten
Oslo kommune

Mobil: 481 97 914
Sentralbord: 21 80 21 80

www.oslo.kommune.no