NES Miljøpark vil ta inn knuseverk fra 11. november

Nes Miljøpark AS vil fra mandag 11. november ta inn et knuseverk for å knuse stein som har kommet inn til anlegget.

NMP har leid inn Rambøll AS for å ta støymålinger og utarbeide rapport basert på de målinger som tas.