Esval satser på ungdommen

(15.01.2015) Tirsdag 13.januar var det fullt hus på Esval. Elever fra Hvam videregående var på plass for å presentere et prosjekt de har arbeidet med siden høsten 2014. Representanter fra lokalt næringsliv, politikk og presse hadde møtt opp for å få med seg presentasjonen.

Esval Miljøpark ønsker å satse på framtidig rekruttering og utvikling gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner, og startet som et ledd i denne prosessen et samarbeid med Hvam videregående høsten 2014. Elever fra Energi- og miljøfag, samt Dyrekunnskap fikk en case-studie til oppfølging. Temaet var hvordan Esval Miljøpark best kan utnytte hageavfallet som leveres på gjenvinningsstasjonen.

Denne uken presenterte elevene rapporten for ledelsen ved Esval Miljøpark og Romerike biogassanlegg, samt ordføreren og varaordføreren i Nes kommune. Lokalpressen var representert ved Raumnes og Romerikes Blad. Elevene gjorde en fremragende jobb, og presentasjonen vakte stor interesse blant de frammøtte. Ordfører i Nes kommune, Oddmar Blekkerud, holdt et kort innlegg om betydningen av å satse på ungdommen og ikke minst tenke innovativt på framtidige næringsmulighter i miljøparken. Esval Miljøpark overrakte elevene et bidrag på kr.10 000,- som kan brukes til studieturer og lignende prosjekter. Linn Gjellesvik Andresen og Sissel Nordlund tok imot en blomsterbukett på vegne av lærere og ledelse ved Hvam videregående.

Daglig leder i Esval Miljøpark, Jonny Eriksen og rektor ved Hvam videregående, Per Corneliussen, signerte også en samarbeidsavtale som har til hensikt å gi elevene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Målsettingen er å gi elevene en forståelse av næringslivets rolle som verdiskaper, samt et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg. Avtalen innebærer blant annet opplegg for bedriftsbesøk, prosjektarbeid, samt at bedriftsrepresentanter deltar i undervisning på skolen.