RBA gjennomfører

vedlikehold på RTO i to dager med start mandag 27.05.19.
Arbeidet kan medføre økt luktutslipp.
Vi beklager eventuelle luktulemper i dette tidsrommet.