Jordrenseanlegg - informasjonsmøte

(23.03.2017) Våre naboer inviteres til informasjonsmøte om miljøparkens planer om etablering av jordrenseanlegg torsdag 30. mars 2017 kl 18 00. Møte avholdes i administrasjonsbygget i Miljøparken.

Ordfører Grete Sjøli og styreleder i Esval Miljøpark KF Hogne Røisheim vil være til stede sammen med daglig leder Jonny Eriksen.

Påmelding til Anne Brith Thon, tlf. 97 01 58 23 eller e-post: anne.brith@esval.no innen
onsdag 29. mars kl 12 00.