Miljøinformasjon

Esval miljøpark ønsker å være en åpen virksomhet. Derfor offentliggjør vi all miljøinformasjon når den er tilgjengelig og det er praktisk mulig.

Tidligere i år gjennomførte Molab AS en støvkontroll hos en av naboene til Esval. Etter avtale med grunneier kan vi offentliggjøre rapporten, og du finner den her.

Rapporten første til at Esval miljøpark umiddelbart avsluttet kundeforholdet og dermed stoppet mottaket. Denne typen aske er ikke lenger på Esval og kommer heller ikke til å bli mottatt i framtida.

Vi ga tilbud om å vaske bolighusene til de nærmeste naboene til Esval, og dette ble gjennomført hos dem som ønsket det.

Dessuten ble det utarbeidet en handlingsplan for støv. Den ligger også her på nettsiden. Et av punktene i handlingsplanen var kontinuerlig overvåking av støvflukt fra miljøparken.Fra midten av august viste resultatene at støvutslippet var langt under kravene i Forurensingsforskriftens kapittel 30. Perioden fra midten av september til midten av oktober som vi har samlet inn prøver for, analyseres nå og resultatene blir offentliggjort så snart de foreligger.