Tømming av lagertanker

(15.12.2016) Romerike biogassanlegg tømmer lagertankene sine denne uken, da kan det forekomme enkelte luktutslipp. Fra og med neste uke (51), skal lukten fra lagertank 2 være borte.