Informasjonsmøte 10. april

Miljøparken inviterer naboene til informasjonsmøte tirsdag 10. april kl. 18 00.
Møtet vil finne sted i møterommet hos Romerike Biogassanlegg.


Det vil bli informasjon fra bedriftene i Miljøparken.

Nes Miljøpark AS, Esval Miljøpark KF og Romerike Biogassanlegg vil være representert på møtet.

Påmelding til Anne Brith Thon, tlf. 970 15 823 eller e-post: anne.brith@esval.no innen fredag 6. april.