Fredagsnytt 16. februar

I skrivende stund er alt normalt ved Miljøparken. Anleggene går som de skal og publikum er flinke til å sortere og sørge for gjenbruk og ombruk av avfallet. Vi mottok noen henvendelser i starten av uken som dreide seg om lukt. Natt til mandag registrerte noen av naboene og ansatte ved miljøparken lukt fra biogassanlegget. Dette var en ny lukt som ble opplevd som både søtelig og kvalmende. Med andre ord, det var en lukt som hverken naboer eller ansatte ved biogassanlegget har merket før.

Vi er ikke sikre på hva lukten er, og vi har ikke identifisert hvor den kom fra. Av den grunn er vi usikre på hva årsaken til luktutslippet var. Det som er nytt er luktreduksjonsanlegget. Som vi informerte sist fredag, er dette et anlegg som skal ha innkjøringstid før det går på fulldrift. Siden dette er en ny og for oss ukjent lukt, regner vi med at det er en sammenheng mellom dette nye luktreduksjonsanlegget og luktutslippet. Biogassanlegget var ikke i drift på grunn av et problem med dampkjelen. Vi undersøker om det kan være noen sammenhenger knyttet til luktreduksjonsanlegg som ikke er i full drift og stans av anlegget. Dersom dette er tilfelle vil vi ikke oppleve det en gang til. Dette fordi det nye anlegget skal over i full drift. Anleggene går nå som normalt

Per Gunnar Opheim

Prosjektleder Nærmiljøprosjektet