Informasjon fra Romerike biogassanlegg

(07.10.2015) Reparasjoner er gjennomført i dag og driftsituasjonen vil nå bli normal.