Fredagsnytt 9. mars

Denne uken ønsker vi å fokusere på lederen til Raumnes 8. mars skrevet av Fred C. Gjestad. Raumnes har vært aktive og fulgt Biogassanlegget på godt og vondt fra vedtak om at anlegget skulle bygges på Nes, nærmere bestemt i Miljøparken. Vi tåler godt kritisk journalistikk som til tider kan oppleves «vel kritisk» av de som hver dag gjør sitt ytterste for å bidra til et bedre klima og miljø. Ekstra gledelig er derfor det som står i lederen, sitat «Raumnes har flere ganger skrevet om at anlegget ikke fungerer som forventet. Vi mener likevel at slik innovasjon er viktig og vi er stolte over at Oslo kommune valgte Nes og Esval som lokalisering av dette anlegget» sitat slutt.

Nærmiljøprosjektet ved miljøparken har i sine visjoner uttrykt at prosjektet først er vellykket når naboene er stolte over å ha så viktige klima og miljø tiltak som miljøparken representerer i sitt nærmiljø. Vi styrer vårt prosjekt etter en slik visjon, og i samarbeid med våre tålmodige naboer skal vi klare dette. Jeg skriver tålmodige, fordi Raumnes har helt rett i at anleggene i miljøparken har hatt innkjøringsproblemer. Problemene har i perioder påført naboene uønskede belastninger.

Nå som vi er i ferd med å «friskmelde» biogassanlegget er fokus på videreutvikling av produkter og relasjoner med de som bruker oss. Miljøparken ønsker å bli stadig bedre både på tjenester og fysisk miljø. Dette gjelder både estetikk og ivaretakelse av miljøet i form av god kontroll på utslipp.

Vi ønsker å feire forbedringer vi har gjort ved Romerike Biogassanlegg med å tilby gratis biogjødsel fritt tilkjørt til gårder som benytter egen dyregjødsel og som ønsker å teste vår gjødsel. Tilbudet gjelder de som ikke har benyttet biogjødsel fra oss tidligere, og vi leverer i hele mars måned og tidlig i april. Gjødslet holder høy kvalitet. For mer informasjon om biogjødsel kan Tone Samuelsen kontaktes på tlf 900 82 988.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet