Ammunisjon!

(16.11.12) Gjenvinningsstasjonen har fått inn en del ammunisjon den siste tiden.

Dette er det ikke lov til å levere på Esval. Ved den videre behandlingen av avfallet kan dette forårsake skade på våre ansatte eller hos sluttbehandler av avfallet.

Ammunisjon skal leveres til Politiet.