RBA informerer 5. juli

RBA har utkjøring av biogjødsel lørdag 6.7.19 i perioden kl.
08:00 til 17:00. Dette skyldes stor etterspørsel etter biogjødsel i landbruket.

Espen Govasmark
Overingeniør (Dr.) biologisk behandling
Avdeling for Materialgjenvinning
Energigjenvinningsetaten
Oslo kommune
Mobil: 404 80 233
Sentralbord: 2180
Biogassanlegg: 918 918 30

RBA har utkjøring av biogjødsel lørdag 6.7.19 i perioden kl. 08:00 til 17:00.