Informasjon fra biogassanlegget

(08.09.2016) I uke 35 og 36 pågikk det en ombygging på vårt biogass oppgraderingsanlegg. Dette gjøres for å få mer stabil drift, og derav blir det mindre luktutslipp. I ombyggingsperioden vil det tidvis lukte litt biogass. Vi beklager de ulemper dette medfører våre naboer.