Bedret driftsovervåkning

Vi har fått på plass driftsovervåking slik at ved driftsstans i renseanlegget eller gassanlegget vil vårt vaktpersonell få en automatisk beskjed på SMS til sin mobil om dette og rykke ut.Dette er viktig for å kunne respondere raskt ved driftsstans. Det er også varsling ved brann og innbrudd.