Lukt uke 38

Vi skal gjøre vedlikeholdsarbeid og tilpasninger til gassrensing på vår fakkel i uke 38

(mandag 17. til fredag 21. september).
Dette kan medføre lukt denne uka, men etter at disse arbeidene er gjennomført blir luktsituasjonen bedret!