Vi vil ha skrell og skrotter!

(17.11.2014) Avfallet fra innbyggerne i Nes kommune har en gjennomgående god kvalitet, da nesbuene er gode på å kildesortere sitt avfall. Nå har vi byttet mottaker av våtorganisk avfall, og trenger litt ekstra hjelp når det kommer til sortering av matavfallet.

Tidligere ble vårt våtorganiske avfall levert til Lindum i Drammen for kompostering, og da kunne vi kaste både matavfall og planterester/hageavfall i beholderen for våtorganisk avfall. Nå er det Romerike biogassanlegg på Esval som mottar dette våtorganiske avfallet, og da må det en liten endring til. Hageavfall og planterester er vanskelig å bryte ned i biogassprosessen, i tillegg fører slikt avfall med seg jord, stein og grus som bidrar til økt slitasje i anlegget. På grunn av dette må vi be nesbuene bli enda flinkere på sortering av sitt matavfall, og kun kaste matrester i den brune beholderen sin. Plante- og hageavfall kan kastes i restavfallet eller komposteres.

• I matavfall er det mange næringsstoffer som kan utnyttes.
• Matavfallet i Nes blir nå til miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel.
• En buss kan gå en kvart kilometer på hver pose matavfall du sorterer.
• Biogass i busser gir blant annet renere byluft, mindre støy og reduserer utslippene av CO2.
• Matavfallet går ikke til forbrenning. Denne typen avfall har lav brennverdi, og vi får liten nytte av næringsstoffene i matavfallet ved forbrenning

Takk for at du kildesorterer!