Renovasjon i Nes kommune

I Nes kommune kildesorteres matavfall, papir, emballasjeplast og restavfall. Avfall kan være en ressurs som har stor nytte i samfunnet og det er derfor viktig å kildesortere.

  • Matavfallet i Nes blir brukt til produksjon av biogass ved Romerike Biogassanlegg.
  • Restavfallet blir brukt til forbrenning hvor energien brukes til oppvarming av hus.
  • Papir- og plastavfall blir gjenvunnet.