Informasjon fra Romerike Biogassanlegg 13. juni 2022

Vi har fått tekniske utfordringer med gassanlegg, noe som kan medføre luktutslipp. Vi er i kontakt med leverandør og kommer tilbake med hvor lang tid det tar å utbedre feilen.

Vi beklager de eventuelle ulemper dette måtte medføre.