Varsel om økt transport til og fra Romerike biogassanlegg

(15.10.2015) Romerike biogassanlegg skal levere 3000m3 med podemateriale for oppstart av et nytt biogassanlegg, Greve Biogass AS, i Vestfold. Transport av podemateriale vil foregå hver dag i et kortere tidsrom, i periodene 19.10 til og med 24.10 og 26.10 til og med 29.10.

Transporten ledes av Bulk-Transport AS. Det benyttes 5 tankbiler som hver kjører 3 turer per transportdag, i tidsrommet mellom kl. 05.00 og kl. 22.30.

Den biologiske prosessen hos Greve er allerede i gang, og for å sikre fremdriften må podematerialet tilsettes så fort som mulig. Derfor må bilene kjøre flere turer over et så kort tidsrom som mulig, slik at man unngår ubalanse i bakteriekulturen med påfølgende store forsinkelser for driften.

Det vil ikke bli kjørt på søndager.

Jannicke Gerner Bjerkås, Direktør kommunikasjon og strategi
Epost: jannicke.gernerbjerkas@ege.oslo.kommune.no
Mobil: 905 63 094