Styre og ledelse i Esval Miljøpark KF

Styret 

Styret trakk seg fra sine verv 21. april 2021. 

Er det spørsmål vedrørende styret kontakt eier v/ordfører i Nes kommune. 

 

 

 

Fungerende daglig leder: Ronny Langset 

Administrasjonsleder: Anne Brith Thon

Driftsleder: Sten Rinden

Miljø- og kvalitetsleder: 
Birgit Sundal Kjensjord

Fagleder renovasjon: Lindis Assmann