Styre og ledelse i Esval Miljøpark KF

Styret 

Styreleder ; Stine Bendigtsen, tlf + 47 909 39 398

Styremedlem; Nina Ellingsen

Styremedlem; Thorleif Brustad

Ansattrepresentant; Sten Rinden

 

 

Daglig leder; Ronny Langset 

Assisterende daglig leder; Anne Grete Bergskaug

Driftsleder; Sten Rinden

Miljø- og kvalitetsleder; Birgit Sundal Kjensjord

Fagleder renovasjon; Lindis Assmann