Styre og ledelse i Esval Miljøpark KF

Styret 2020

Styreleder: Heidi Bruun Woldsnes, e-post: heidi@movementgroup.no, tlf.: 909 74 576
Nestleder: Tore Thomsen

Styremedlemmer
Geir Dølvik
Åse Birgitte Skjærli
Sten Rinden

Varamedlemmer:
Ingeborg Hønsen Aasvangen
Bjørn Nordvold
John-Sverre Bråten

Daglig leder: Anne Brith Thon

Administrasjonsleder: Anne Brith Thon

Driftsleder: Sten Rinden

Miljø- og kvalitetsleder: 
Birgit Sundal Kjensjord

Fagleder renovasjon: Lindis Assmann