Renovasjon, henting i julen

Julaften: Kjøres som normalt, mandagsrute, partalluke
3. juledag, 27. desember: Kjøres tirsdags- og onsdagsrute, partalluke.
4. juledag, 28. desember: Kjøres torsdags- og fredagsrute, partalluke

Mandag 31. desember: Kjøres som normalt, mandagsrute, oddetalluke
Onsdag 2. januar: Kjøres tirsdags- og onsdagsrute, oddetalluke