Restlopper

Arrangører av loppemarkeder i Nes kommune kan under gitte forutsetninger levere restlopper gratis på Esval Miljøpark. Kontakt Esval Miljøpark KF før arrangementet for å få skjema som skal følge leveransen.

Ferdig utfylt skjema «Vederlagsfri levering av restlopper" skal følge den enkelte leveranse og leveres til personalet på gjenvinningsstasjonen.

Leveringsbetingelser

  • Restloppene (avfallet) må komme fra organisasjoner i Nes kommune.
  • Avfallet skal leveres med personbil og henger, ikke traktor, lastebil, container el.l.
  • Avfallet skal være sortert.
  • Avfallet skal leveres sortert etter de krav og rutiner som gjelder for gjenvinningsstasjonen
  • Elektriske artikler skal leveres separat og må stables over i tilviste bur av den som leverer.
  • Leveransen skal ikke inneholde farlig avfall, bygg- og rivningsavfall eller hageavfall.
  • Avfallet skal kjøres direkte fra loppearrangør til Esval Miljøpark uten at det er fjernet eller tilført artikler.
  • Avfallet skal ikke leveres komprimert eller knust.
  • Avfall fra salg av mat, lodd etc. kan ikke leveres gratis.
  • Hvis betjeningen finner avfall som ikke tilfredsstiller kriteriene, må avfallet betales for etter gjeldende priser.


Brudd på leveringsbetingelsene
Overholdes ikke leveringsbetingelsene, skal avfallet behandles som næringsavfall.

Leveringssted og tid
Esval Miljøpark, Miljøparkvegen 112, i åpningstiden.

Kontakt oss gjerne på telefon 66 10 49 10, eller e-post post@esval.no ved ønske om ytterlig informasjon/avklaringer.