Esval Miljøpark og økonomi

Det vises til sak om Miljøparkens økonomi som er omtalt i Raumnes 12.6.2018.

Miljøparkens drift har hvert eneste år gitt ett økonomisk overskudd som går til Nes kommune og bidrar til ett bedre tjenestetilbud for kommunes innbyggere.

Slik var det også i 2017. Det ble overført 6 millioner kroner til Nes kommune, satt av 2,5 mill.kroner til etterdrifsfond og betalt skatt 2.066 mill.kroner. Altså ett betydelig driftsoverskudd!