Nytt vegetasjonsbelte på Esval er under etablering

(13.09.2013) Esval Miljøpark KF har i samarbeid med Norsk Gjenvinning Metall AS satt i gang arbeidet med å beplante for å redusere risiko for støvflukt fra miljøparken. Valget av planter og metode for beplantning er basert på anbefalinger fra Bioforsk. De har vektlagt planter med god kulturlandskapstilpasning og maksimal støvbegrensende effekt.

Først ut er beplantningen av arealet nærmest Norsk Gjenvinning Metall sitt askesorteringsanlegg. Da dette området ligger nærmest hovedkilden til støv i miljøparken og er det høyeste punktet, prioriterer vi å starte beplantningen her. Målet er å skjerme nærliggende bebyggelse og omgivelser mot mulig avdrift av støv.

Neste steg i beplantningen vil ta for seg området langs jordet til Esval Gård og bli et supplement til vegetasjonsbeltet som ble plantet der i 2012. For å oppnå best mulig støvbegrensende effekt vil det bli plantet både store trær og mindre planter, slik at man oppnår et vegetasjonsbelte som lett slipper gjennom luftstrømmer slik at støvet avsettes på blader og kvister, og ikke blir så tett at støvet presses over. Dette i henhold til anbefalinger fra Bioforsk.

Forberedende arbeider er påbegynt, og selve plantingen vil være i gang i månedsskiftet september-oktober.
xxx
For spørsmål om prosjektet kontakt Esval Miljøpark KF v/Jonny Eriksen på mobil: 958 72 358 eller Norsk Gjenvinning Metall AS v/Geir Allum Sørensen på e-post: geir.a.sorensen@norskgjenvinning.no