Unngå hagerømlinger - bruk kommunens hageavfallsmottak

(20.03.2014) Våren nærmer seg, og med den tid for å rydde i hagen. Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis. Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.


Truer mangfoldet
Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.


Levér på hageavfallsmottak
For å hindre at hageplater spres i naturen er det viktig å levere avfall til hageavfallsmottakene i kommunen.

Husk at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Merk deg disse:

  • Kjempespringfrø - spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planter og bidrar til erosjon.
  • Parkslirekne/kjempeslirekne - formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover!
  • Kjempebjørnekjeks/tromsøpalme - fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø!
  • Hagelupin - fortrenger andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve 50 år i jorden!

Vær også obs på disse: Kanadagullris, russekål, gravmyrt, fagerfredløs, russesvalerot. Bor du ved kysten må du også passe på at disse plantene ikke spres ut av din hage: rynkerose, syrin, gravbergknapp, filtarve, mispler og gullregn.


Mer informasjon om hagerømlinger finner du her: