Hurra for Håvard fra Årnes!

Visste du at:

Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til papirfabrikker


Kartongene kvernes opp og tilsettes vann. Papirfibrene renses, tromles og presses og blir til nye papp- og papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier


Papiret brukes blant annet til nye kartonger

Innsamlingsmålet for drikkekartonger er så høy gjenvinnings-grad som mulig for på denne måten å redusere miljø-avgiften.

(14.5.2013) Håvard Vågslid ble nylig trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan nå feire en premie på 10 000 kroner. Lykkeloddet hadde han selv laget av tomme drikkekartonger.

Siden 1997 har alle som skyller, bretter og stapper drikkekartonger samtidig deltatt i Returkartonglotteriet, som administreres av Grønt Punkt Norge. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1,6 millioner kroner. Denne gangen var det Håvard Vågslid fra Årnes som vant 10 000 kroner.


Det var det kommunale selskapet Esval Miljøpark KF som trakk ut den heldige vinneren blant alle kartongloddene som var kommet inn. Selskapet er ansvarlig for innsamlingsordningene i kommunen, og er glade for å være med å belønne flinke kildesortere.

- Dette er helt klart en hyggelig del av jobben. De som er flinke til å sortere og levere inn kartongene sine kan bli belønnet for miljøinnsatsen, sier Lindis Assmann fra Esval Miljøpark.

I Norge forbruker vi om lag 750 millioner drikkekartonger hvert år, viser tall fra Grønt Punkt Norge. Det betyr at hver nordmann må kvitte seg med cirka 160 kartonger årlig. Omkring 70 prosent av befolkningen oppgir at de benytter seg av returordningene for gjenvinning av drikkekartonger. Og noen av disse følger eksempelet til Håvard Vågslid og gjør kartongene om til lodd i Returkartonglotteriet, som i 2013 er i gang for 16. året.

Ekstra verdifullt materiale

Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk sorterer og leverer inn kartonger.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansieringen av returordninger for drikkekartonger i Norge, og administrerende direktør Jaana Røine forteller at gjenvinning også er med på å senke avgiften som er lagt på emballasjen - noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

- Drikkekartonger er laget av såkalt jomfrulig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i omløp. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg, for eksempel som pizzakartong, sier Røine.

Dette er Returkartonglotteriet

  • Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og liknende.
  • Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner og 4 premier på 100 000 kroner.
  • Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en "kubbe". Korker og lokk kan godt henge utenfor. For skolemelkskartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.
  • Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på "kubben" og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd.
  • Kubber trekkes på 86 forskjellige trekkesteder spredd over hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning.

Kontaktpersoner:
Esval Miljøpark, renovasjonsansvarlig Lindis Assmann, mobil 936 18 940
Grønt Punkt Norge, kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen, mobil 473 89 818

  • Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og liknende.
  • Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner og 4 premier på 100 000 kroner.
  • Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en "kubbe". Korker og lokk kan godt henge utenfor. For skolemelkskartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.
  • Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på "kubben" og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd.
  • Kubber trekkes på 86 forskjellige trekkesteder spredd over hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning.