Returkartonglotteriet

Du kan vinne inntil 100.000 kr!

Det er Grønt Punkt Norge som står for innsamlingsordningen for drikkekartong, og dermed også bak lotteriet. For å delta må du skylle og tørke drikkekartongen. Du kan vinne 10.000 kr hvis du leverer enkeltkartong, hvis du bretter og stapper drikkekartonger i hverandre til en solid kubbe kan du vinne inntil 100.000 kr. Skriv navn og telefonnummer på kartongen/kubben og legg den i beholderen for papir.

Flere trekninger i året
I løpet av et år deles det ut 1,6 millioner kroner fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000. Kartong eller kubbe trekkes på 80 forskjellige steder i landet, til sammen maks 188 stk. hvert kvartal. Disse kartogene/kubbene går videre til nasjonal trekning. Det gjennomføres trekninger 4 ganger i året.

Slik gjør du det

For å delta må du skylle, kartongen(e). Du kan vinne kr. 10.000 dersom du leverer enkeltkartong. Leverer du kubbe, minimum seks drikkekartonger i den syvende, kan du vinne inntil kr. 100.000. På kubben/ kartongen skriver du navn og telefonnummer. Du kan skrive ditt eget, men du kan også velge å skrive noen andre sitt om du kjenner noen du mener fortjener en premie. Eventuelt navn på et lag, skole eller en organisasjon? Alle kan delta!

Stor gevinst - også for miljøet

Den virkelig store gevinsten er det miljøet som får. For miljøgevinsten er stor når ressurser brukes på nytt. Når vi bruker råvarer flere ganger sparer vi energi, fremfor å lage kartong og papir fra trær som er en mer energikrevende prosess.

Dette er Returkartonglotteriet

• Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc.

• Hvert år deles det ut premier for tilsammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier à kr. 10.000 og 4 premier à kr. 100.000.

• Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en "kubbe". Korker og lokk kan godt henge utenfor. For skolemelkskartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.

•Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på kartongen eller "kubben" og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd.

• Kartonger og kubber trekkes på 80 forskjellige steder, spredd over hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber/kartonger avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene/kartongene går videre til nasjonal trekning.

Dette er Returkartong-ordningen

• Materialselskapet Norsk Returkartong AS ble etablert i 1994 av produsenter, pakkere og fyllere av drikkekartong for å ta medansvar i avfallsproblematikken. Grønt Punkt Norge AS administrerer innsamling og gjenvinning av plastemballasje, drikke- og emballasjekartong for materialselskapene.

• Innsamlingsmålet for drikkekartonger er så høy gjenvinningsgrad som mulig for på denne måten å redusere miljøavgiften. Alle kartonger er ilagt en miljøavgift på kr. 1.35 pr.kartong. Miljøavgiften beregnes ut fra godkjent returandel på drikkekartonger. Med andre ord - jo mer som samles inn, desto lavere blir miljøavgiften. Skolemelkskartonger beregnes separat og godkjent returandel er over 95 %, dvs. at
kartongene ikke har miljøavgift. For alle andre drikkekartonger er returandelen satt til 91%, dvs. at miljøavgiften nå er ca.12,2 øre. Med andre ord: Det hjelper å levere inn kartonger! Hvis 95 % av alle drikkekartonger samles inn, faller miljøavgiften i sin helhet bort.

• Virksomheten finansieres gjennom en frivillig medlemsordning. Vareprodusenter og importører som bruker kartong som emballasje, betaler et vederlag for hver kartong de sender ut på markedet. Virksomheten drives på non-profit basis.

• For mer informasjon om Returkartong-ordningen spesielt og returordningene i de enkelte kommunene generelt, gå inn på
www.grontpunkt.no eller www.sortere.no