Vrakpant på fritidsbåt

Ved å levere fritidsbåt til godkjent avfallsmottak kan du få utbetalt kr. 1 000,- i vrakpant fra Miljødirektoratet. Esval Miljøpark er godkjent for mottak av fritidsbåt.

 

Ordningen gjelder følgende fartøy

 • Fartøy til sports- og fritidsbruk med lengde inntil 15 fot (ca 4,5 m)
 • Kano og kajakk
 • Gummibåt med skrog
 • Seilbrett
   

Andre krav

 • Båten kan ikke ha innenbords motor
 • Båten kan ikke være næringsregistrert, uavhengig av størrelse
 • Aluminiumsbåter skal resirkulerer som metall og inngår derfor ikke i ordningen.
   

Utbetaling

For å få utbetalt 1000 kr i vrakpant må du fylle ut et skjema fra Miljødirektoratet. Dette skjemaet må medbringes til Esval Miljøpark for signering når båten leveres til gjenvinning.  Deretter må du levere en digital søknad til Miljødirektoratet. Retningsliner og aktuelt skjema finner du her. 

Vrakpanten utbetales av Miljødirektoratet innen 1 til 2 måneder etter innlevert søknad, du får altså ikke utlevert pengene i hånda når du er på Esval Miljøpark.

 

Hvorfor levere båt til gjenvinning?

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Nedbryting av slike båter vil over tid føre til mikroplast i havet. Mikroplast er skadelig for fisk og andre organismer som lever i havet. Ved å samle inn båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra hensatte båter. I tilegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og ha andre positive miljøeffekter.