RBA informerer 5. aug.

Romerike Biogassanlegg gjennomfører årlig service i uke 32 og 33. Det vil bli kjøring inn og ut av anlegget utenfor åpningstiden 0700 og 1530.
Dette vil i all hovedsak være personbiltrafikk, men det vil også bli gjennomført transporter med lastebil i denne perioden.
Videre vil det i perioden kunne bli luktutslipp. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.