Fredagsnytt 6. april

Våren er i anmarsj med alt det positive dette normalt fører med seg. Anleggene våre går stort sett som normalt. I Biogassanlegget er det stadig rekorder på produksjon, noe som betyr at organisk avfall kommer dit det skal og prosessene i anleggene er gode. Det er dette vi kaller et godt samarbeid mellom dere som kvitter dere med avfallet, transport, sortering og behandling av avfall. I neste omgang vil mange nyte godt av klimavennlige produkter, enten dette er til kjøretøyer eller gjødselprodukter.

Vi er nå glade for at vi benytter salpetersyre i prosessene, og at vi jevnlig tilfører jernklorid i disse reaktorene. Det betyr at det ikke blir sjenerende lukt fra anlegget slik dere opplevde i desember måned.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet