Varsel fra Romerike biogassanlegg

(29.03.2016) Grunnet pågående utbygging av ventilasjon på lagertankene på biogassanlegget, kan det forekomme noen sporadiske luktutslipp. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre omgivelser.