Meld i fra her!

Esval Miljøpark ønsker din tilbakemelding!

 Meld ifra HER

Når du ønsker å gi oss tilbakemelding, kan du bruke skjemaet til venstre.

Du kan komme med tilbakemeldinger på alt som er knyttet til Esval Miljøpark. Det kan for eksempel handle om opplevelser ved besøk på gjenvinningsstasjonen. Vi vil gjerne lese hva du er fornøyd med, og hvilke tips du har til forbedringer. Det kan også gå på forhold knyttet til ytre miljø, som for eksempel lukt, støy eller støv.

Vi ser helst at du benytter dette skjema, men du kan også benytte våre telefonnummer og vakttelefon utenfor åpningstiden.

Se kontaktinformasjon