Info 5. okt. fra Biogassanlegget

Det er til tider luktproblemer fra anlegget vårt. Dette skyldes at luktrenseanlegget som var ferdig for ca 6 mnd siden nå er defekt. Det er behov for å skifte ut komponenter (staver). Dette arbeidet vil forhåpentligvis være ferdig i løpet av neste uke (i følge leverandøren skal de klare det). Vi har effekt av jernklorid og bruken av salpetersyre, derfor skal det ikke lukte mye fra oss. Det kan imidlertid komme konsentrasjoner som gjør at lukten likevel kan bli plagsom. Vi beklager dette på det sterkeste og vi forsikrer dere om at vi gjør det vi kan for å minimalisere problemene.

hilsen

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Esval Nærmiljøprosjekt
Romerike Biogassanlegg
Energigjenvinningsetaten
Oslo kommune

Mobil: 481 97 914
Sentralbord: 21 80 21 80