Kurs i kompostering av matavfall

Arrangør: Esval Miljøpark i samarbeid med Nes hagelag.

Første kurskveld (hovedsamling) i hjemmekompostering avholdes:
Dato: Torsdag 25. april 2019
Tid: Kl. 19.00 til kl. 22.00.
Sted: Nes rådhus, Kommunestyresalen

Foredrag om hjemmekompostering ved Merethe H. Frøystad

Presentasjon av et par kompostbinger
Enkel servering
Inndeling av grupper

Påmelding til Esval Miljøpark KF innen 6. april 2019 på telefon 63 91 24 71 eller post@esval.no
Dette er et tilbud til alle nesbuer som ønsker å være mest mulig miljøvennlige.

Litt om kurset:
Det forutsettes minimum 7 deltakere. Alle påmeldte vil få tilbakemelding om videre framdrift ved å oppgi navn/adr./mobilnr./e-post ved påmelding.

Ved å delta i dette kurset vil du lære om kompostering i teori og praksis. Det er ingen krav til forkunnskaper. Kurset er beregnet for deg som skal starte opp med hjemmekompostering eller som vurderer å begynne.

Har du erfaring innen kompost kan du være ressursperson for andre.

Kurset "Ren jord" består av en hovedsamling.(Nes rådhus) De resterende 3 møtene er selvstudie i grupper (deltagerne blir enige om dato for disse møtene) arrangert i privat regi. Studieplanen som benyttes er godkjent av Studieforbundet natur og miljø, og det er lagt opp over 4 kvelder à 2 til 3 timer. For å få godkjent kursbevis må deltakerne være tilstede minimum 75 % av timene. Kurset utgjør grunnlaget for å kunne fritas for henting av matavfall.
Ved fullført kurs kan det inngås avtale med Esval Miljøpark om hjemmekompostering, du vil da få fritak for henting av matavfall, og fradrag i renovasjonsgebyret, for din jobb med hjemmekomposteringen. Samlet vil du med priser for 2019 kunne redusere ditt renovasjonsgebyr med kr 1.286,- pr år.
Det er fult mulig å bygge sin egen kompostdunk og arbeidsbeskrivelse, tegninger og materialisten finnes i heftet som deles ut på kurset.

Kurset er gratis, deltakere betaler kun kr. 100,- for kursmateriell ved fremmøte 1. kurskveld.
(kr. 50,- for medlemmer av Nes hagelag.)
Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kompostansvarlig i Nes hagelag; Merethe H. Frøystad, telefon: 416 00 739