Øvrig informasjon

  • Avfallet skal være sortert og synlig.
  • Vi vil ha alt avfallet ditt, sikre lasten godt så ikke noe faller av under transport. 
  • Benytt gjennomsiktige avfallssekker. Da vi har opplevd en del feilsortering tillater vi ikke lenger at avfall leveres i sorte/grå avfallssekker.
  • Noen avfallstyper har mengdebegrensning for leveringg av husholdningskunder, bl. a. dekk og vinduer. 
  • Vær oppmerksom på at det til tider kan være kø og stor trafikk
  • Betjeningen på mottakene kan avvise besøkende som de mener ikke oppfyller kravene til mengde/type avfall

Foto: Ditte Søndergaard Iversen