Øvrig informasjon

  • Avfallet skal være sortert og synlig.
  • Vi vil ha alt avfallet ditt, sikre lasten godt så ikke noe faller av under transport. 
  • Benytt gjennomsiktige avfallssekker. Da vi har opplevd en del feilsortering tar vi ikke imot avfall i sort/grå/ugjennomsiktig avfallssekk.
  • Noen avfallstyper har mengdebegrensning for levering av husholdningskunder, blant annet dekk og vinduer. 
  • Vær oppmerksom på at det til tider kan være kø og stor trafikk
  • Betjeningen på mottakene kan avvise besøkende som de mener ikke oppfyller kravene til mengde/type avfall

Foto: Ditte Søndergaard Iversen