Øvrig informasjon

• Avfallet skal være sortert og synlig.
• Benytt gjennomsiktige avfallssekker. Da vi har opplevd en del feilsortering tillater vi ikke lenger at avfall leveres i sorte/grå avfallssekker.
• Vær oppmerksom på at det til tider kan være kø og stor trafikk
• Betjeningen på mottakene kan avvise besøkende som de mener ikke oppfyller kravene til mengde/type avfall

Foto: Ditte Søndergaard Iversen