Informasjon fra RBA 29. juni


Det er stor risiko for at det blir luktproblemer fram til ca kl 17.00. Vi gjør de tiltakene vi kan for å begrense tid og lukt. Vi beklager sterkt dersom dere utsettes for luktplager.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet

I forbindelse med utbedringsarbeidet av Bioreaktoren som nå er tettet etter lekkasjene skal tanker fylles i dag 29.06.