Nye støvmålinger

(28.4.2013) Målinger av støvnedfall på 3 punkter rundt anlegget fortsetter. Prøvetakningsprogrammet utføres av uavhengig konsulent og skal være representativt for å måle utslipp for husstander som antas og være mest påvirket.


Støvmålinger (8) for perioden 19.03.13-19.04.13

Støvmålinger (7) for perioden 18.02.13-18.03.13

Støvmålinger (6) for perioden 15.01.13-18.02.13

Støvmålinger (5) for perioden 15.12.12-15.01.13


Støvmålinger (4) for perioden 15.11.-15.12.12

Støvmålinger (3) for perioden 15.10-15.11.12

Støvmålinger (2) for perioden 15.9-15.10.12


Målingen viser at for denne perioden er støvutslippene langt under anbefalt grenseverdi på 5 g/m2 pr måned.

Vi fortsetter målinger fremover og nye resultater vil bli kunngjort fortløpende.