Fredagsnytt 2. februar

Svarte søppelsekker er ut. Nå er det gjennomsiktige søppelsekker som gjelder når du leverer restavfall på gjenvinningstasjonen. Rett og slett fordi for mange blander inn elektrisk, farlig avfall, glass, metall og annet i restavfallet når det leveres i svarte søppelsekker. Vi vil ta vare på ressursene!

Biogassanlegget er nå friskmeldt. Alt virker som det skal i normaldrift. I tillegg starter vi luktreduseringsanlegget vårt i dag. Dette er en milepæl for nærmiljøet, og vi håper det innfrir forventningene våre.

Per Gunnar Opheim

Prosjektleder Nærmiljøprosjektet