Fredagsnytt 5. januar 2018

Fra miljøparken ønsker vi alle et riktig godt nytt år. Vi som jobber ved Miljøparken ser at det er økende tilslutning til klima og miljøtiltak, gjenvinning-og ombruksløsninger. Miljøspørsmål er viktig for svært mange, det nedlegges godt arbeid i de mange hjem for å bidra, og det er et spennende tema for debatt.

I 2018 ønsker vi å bli flinkere til å informere og diskutere det vi oppfatter som miljøgevinster med dere. Videre vil vi være proaktive, slik at dere er sikre på å få kjennskap til det som angår dere og oss i Miljøparken. Dette gjelder både positive og mindre positive saker. Åpenhet, nysgjerrighet og genuin interesse for viktig produksjon med respekt for miljø generelt og nærmiljøet spesielt skal prege det vi skriver.

Vi vil sette stor pris på tips fra dere både til forbedringer i Miljøparken, debatter og innlegg til fredagsnytt. Beboermøte som ble avholdt i desember synliggjorde et enormt engasjement for det som skjer i Miljøparken. Kort oppsummert dreier engasjementet seg om behov for mer kunnskap om anleggene med fokus på de positive og negative sidene, press på negative utslipp som lukt, støv og støy -samt en sunn skepsis til om de langsiktige konsekvenser av miljøtiltakene er til det gode for nærmiljøet.

Foreløpig konkluderer vi med at det er mange nyttige diskusjoner vi bør ta, og vi håper dialogen skal bidra til nyttig informasjon og diskusjon.

Med vennlig hilsen

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet

Mobil: 481 97 914