Tåkeanlegg

Vi har utnyttet regnværet og lagt om og isolert vannforsyningen til tåkeanlegget. Anlegget vil nå bli satt i drift igjen.


Regnværet har sørget for at det ikke har vært noe problem i forhold til støvspredning. Det foretas kontinuerlig overvåkning av dette.