Fredagsnytt 19. januar 2018

Når du besøker gjenvinningsstasjonen kan du nå betale med Vipps - Vipps nr 502466. Bruker du ikke Vipps, kan du selvsagt benytte kortautomat som tidligere.

Biogassanlegget er nå i normal drift med lave luktutslipp som ikke skal være til sjenanse for nærmiljøet. Det jobbes med ytterligere forbedringer slik at vi skal unngå luktsjenanse også dersom det er unormale driftsforhold. Dette arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av februar måned.

Med vennlig hilsen

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet
Mobil: 481 97 914