Tjen 50.000 på dugnad

(13.11.12) Haga Skytterlag vant trekningen og vant dugnadsjobben!

Det var 13 lag og foreninger som meldte sin interesse, og etter en trekning 12.11. stod Haga Skytterlag som dugnadsvinnere.

Vi takker for alle henvendelsene!

Dugnad for lag og foreninger i Nes kommune!
Betaling for dugnaden er kr 50 000,-
Frist for "påmelding": 10. november 2012!

Esval Miljøpark KF trenger dugnadshjelp til å flytte ca. 1 200 - 1 700 avfallsbeholdere og en del hjul til disse, fra Esval gård til Esval Miljøpark. De fleste står i 1. etasje men det er også plassert en del i 2. etasje og i kjelleren.

Beholderne er i størrelse 140, 240, 360 og 660 liter. De er stablet 7 og 7 i høyden, de har hjul og kan til en viss grad trilles. Beholderne har ikke vært i bruk men har stått på låven på Esval gård i ca. 10 år. Egnet arbeidstøy må påberegnes brukt under utførelsen.

Esval Miljøpark skaffer og betaler for container til bruk for det som skal kastes og vil være behjelpelig med og «heise ned» de beholderne som står i 2. etg.

Utførende lag/forening må holde bil, henger, traktor, lastebil eller lignende til frakt av beholderne fra Esval Gård til Esval Miljøpark, (purkeringen) ca. 1 km. (3,5 hvis det må kjøres rundt)

Arbeidet kan utføres på dag, kveld eller helg. Det kan holdes befaring for de som ønsker det.

Oppgaven må være ferdig innen utgangen av 2012.
Meld ditt lags interesse: innen 10.11.12 på e-post: lindis@esval.no

Det vil bli foretatt trekning blant de lag og foreninger som melder sin interesse om hvem som får jobben.

Dersom du har spørsmål til oppdraget kontakt:
Lindis Assmann, e-post: lindis@esval.no mobil: 936 18 940