ROMERIKE BIOGASSANLEGG INFORMERER 16. SEPTEMBER 2021

På grunn av behov for tømming av tanker med flytende biogjødsel ved Romerike Biogassanlegg, vil det forekomme transport fra anlegget utenom åpningstid i helgen.