Luktvarsel

(26.02.2016) Romerike biogassanlegg har p.t. problemer med filtreringen av lukt fra lagertanker grunnet svikt i kullfiltre. Det jobbes med leverandør på nye løsninger for å hindre ytterligere luktutslipp. Som følge av dette vil det en kort periode fremover kunne forekomme biogjødsellukt fra anlegget. Vi jobber så raskt vi kan med å løse problemet. EGE (Energigjenvinningsetaten) beklager de eventuelle ulemper dette medfører våre naboer.

Eventuelle tilbakemeldinger kan sendes oss via vårt "Meld i fra!"-skjema.