Europas beste biogassanlegg - på Esval Miljøpark!

(10. mai 2013) Cambi øser av sin kunnskap når Oslos matavfall skal bli til biogass. - Dette er Europas mest avanserte biogassanlegg basert på matavfall, sier Nils Finn Lumholdt.

Som avdelingsdirektør for biologisk behandling i Oslo Kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) er Lumholdt den rette mannen til å uttale seg om det nye anlegget på Esval Miljøpark i Nes kommune.

- Det gjelder å forbehandle substratet mest mulig før det kommer i reaktorene. Vi har dobbelt opp av alt utstyr - i doble prosesslinjer - for at anlegget skal kunne gå døgnkontinuerlig, også ved produksjonsstans og vedlikehold, sier han.

Les hele artikkelen her >>

- Hvis vi bygger 10 slike anlegg i Norge, vil vi kunne dekke biogassbehovet i hele landet, sier Nils Finn Lumholdt.

Anlegget på Esval

Biogass: 4,5 millioner Nm3/år
LBG: Distributør AGA
Oppstart: 20.12 2012
Substrat: Matavfall
Leverandør: Cambi
Pris: 520 millioner kroner
Biorest: 90 000 m3 flytende biogjødsel
• Gjødselkonsentrat: 12 000 m3
• Fast biorest: 15 000 tonn