RBA informerer

I går, 19. april, oppdaget vi lekkasje ved Biogassanlegget vårt. Det dreier seg om gassutslipp fra bioreaktorene våre (Bioreaktorene er der selve gassproduksjonen gjennomføres). Vi er godt fornøyde med de luktreduserende tiltakene vi har gjennomført. Grunnet tiltakene er det lite lukt som kommer fra reaktorene. Dette forklares med bruken av salpetersyre og øvrige forbedringer vi har skrevet om tidligere. Den videre prosess er å tømme - først en bioreaktor, rengjøre den for så å tette lekasjene. Når dette er gjennomført vil den samme prosedyren gjøres på den andre reaktoren. I verste fall kan en slik operasjon ta ca 2 måneder. Årsaken til at dette er tidkrevende har med forsvarlig utfasing av det aktive livet som en biologisk prosess representerer.

Vi kan ikke utelukke at det kan forekomme lukt i perioder hvor utslippene kan bli store, men i perioden som helhet har vi vurdert at sannsynligheten for store luktutslipp er lav. Vi vil aktivt informere dere dersom vi gjennomfører aktiviteter som kan medføre luktubehag.

Per Gunnar Opheim
481 97 914