Biogassanlegget i Nes

Biogassanlegget sto ferdig i desember 2012, og er pr i dag Europas mest moderne anlegg for biologisk behandling av matavfall. Anlegget konverterer matavfall til biogass og biogjødsel.

Bioresten etter utråtningen inneholder både næringsstoffer og organisk materiale som blir benyttet som gjødsel i landbruk, og som råstoff i jordprodukter. Prosessen bygger på termiske hydrolyse prosess (THP) der matavfallet trykkokes, knuses og steriliseres. Termisk hydrolyse har en meget god effekt på og reduksjon av lukt på sluttproduktet/biogjødselen, i forhold til konvensjonell utråtning.

Anlegget er bygget med to parallelle forbehandlingslinjer for å sikre robusthet og trygg behandling. Anlegget er også bygget for å møte ekstremt strenge luktkrav, dvs. at at lukten sperres inne i lukkete systemer og blir behandlet i et eget luktanlegg, derved avgir anlegget minimalt med lukt. I tillegg sørger et internt avansert luktbehandlingssystem for at all prosessluft blir behandlet og kontrollert til enhver tid.

Byggingen av biogassanlegget samt oppgraderingen av Oslos forbrennings- og utsorteringsanlegg, er et ledd i miljøsatsingen til Oslo kommune for å bidra i en bærekraftig avfallsbehandling. Noen av målene til kommunen er å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030 (fra 1990-nivå), vi skal ha utslippsfri offentlig transport innen 2020, og vi skal ha 60 % materialgjenvinning innen 2025. Slik spiller Esval miljøpark sammen med EGE, en stor og viktig rolle i å nå disse målene.

For mer informasjon eller spørsmål relatert til biogassanlegget, kontakt

kommunikasjonsrådgiver Cecilie Bjørnethun -

cecilie.bjornethun@ege.oslo.kommune.no, tlf. 924 05 516.

Europas beste biogassanlegg

(10. mai 2013) Cambi øser av sin kunnskap når Oslos matavfall skal bli til biogass. - Dette er Europas mest avanserte biogassanlegg basert på matavfall, sier Nils Finn Lumholdt.

Som avdelingsdirektør for biologisk behandling i Oslo Kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) er Lumholdt den rette mannen til å uttale seg om det nye anlegget på Esval Miljøpark i Nes kommune.

- Det gjelder å forbehandle substratet mest mulig før det kommer i reaktorene. Vi har dobbelt opp av alt utstyr - i doble prosesslinjer - for at anlegget skal kunne gå døgnkontinuerlig, også ved produksjonsstans og vedlikehold, sier han.

Les hele artikkelen her

Anlegget på Esval:

Biogass: 4,5 millioner Nm3/år
LBG: Distributør AGA
Oppstart: 20.12 2012
Substrat: Matavfall
Leverandør: Cambi
Pris: 520 millioner kroner
Biorest: 90 000 m3 flytende biogjødsel
• Gjødselkonsentrat: 12 000 m3
• Fast biorest: 15 000 tonn

- Hvis vi bygger 10 slike anlegg i Norge, vil vi kunne dekke biogassbehovet i hele landet, sier Nils Finn Lumholdt.