Luktreduserende tiltak

Last ned Handlingsplan for luktreduserende tiltak her.

Siste oppdatering 22. mai 2012

Pr. juni 2012

Esval miljøpark jobber videre med å få på plass gassrensing og har startet med arbeider for å støpe sålen anlegget skal stå på. Vi har som mål å få anlegget i drift i løpet av juli 2012.

Tiltak med god effekt!

Siden informasjonsmøte har vi igangsatt tilføring av Nutriox til sigevannsdammen, dette gjør at svovelgass ikke blir dannet og at svovelet holder seg i vannfasen. Tiltaket har hatt god effekt særlig i forhold til arbeidsmiljø og gitt en lokal effekt ute med redusert lukt som resultat.

Vi har videre klargjort og startet ombygging av sigevannsrenseanlegget for å skifte til saltsyre. Dette skifte vil skje i denne uken (21).

Vi planlagt gassrensing både i forhold til økonomi og teknologiske løsninger. Vi jobber nå med de praktiske detaljene rundt det å få på plass en midlertidig løsning som skissert i planen.

Tiltak for å hindre spredning av støv fra askeanlegget er iverksatt. Vi har stoppet all mottak av «problemasken» og behandlet ferdig den lagrede asken slik at det ikke lengre er muligheter for støv fra denne asken. Naboer nærmere enn 1 km fra Esval har fått tilbud om vask av sine hus eller en økonomisk kompensasjon på grunn av støvulemepene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus var på befaring for å se på askebehandlingen onsdag 16. mai.